2 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Hıristiyanlık Öncesi Ermeni Tanrılar Panteonu

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...nlatan tek kitaplık eserdir. Yaklaşık olarak 390-445 yılları arasını kapsamaktadır. Özellikle terminolojisi açısından konumuzla ilgili temel kaynaklardandır. Başka bir eser, Yeğişe’nin ‚Vasn Vardanay yev Hayots Paterazmin” (Vardan ve Ermeni Mücadelesi Hakkında) isimli eseridir. Sekiz kitaptan oluşmaktadır. Yaklaşık 428-454 yıllarını kapsamakla beraber asıl konusu Ermenilerin Sasanilere karşı verdikleri meşhur Avarayr mücadelesidir. Kaynaklarımızdan biri de V. Yüzyılın sonlarına tarihlendirilen Ğ...