12 The Download
0 Comment
20.11.2020 Upload date

Hititler Devrinde Anadolu (1.cilt) - Ahmet Ünal

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 23 MB

...cektir. Bunun çeşit­li nedenleri vardır. Bunlar arasında en başta, her iki safhada da, yani kitap hem Eti­bank için, hem de Arkeoloji ve Sanat Yayınlan adına hazırlanan, ilk cildin yazılma­sı için verilen sürenin çok sınırlı olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Kapsam dışı bırakılan konuların başında prehistorik dönemlerde Anadolu tarihi ve uygar­lıkları, Hitit tarihinin ayrıntıları, M.Ö. 1. binde Anadolu (Geç Hititler, Urartu, Frig­ler, Lidyalılar, Likyalılar, Karlar, Persler), tarihi coğrafy...