26 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Hugo Calderon - Friedman Modeli Kıskacında Şili 1973-1981 - Belge 1982

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Bugün fazla modern ya da bağımlı kapitalist ekonomide,krize karşı uygulamaya konulan monetarististik politikalarının ilk laboratuvar denemesi Şili'de yapıldı. On yılını tamamlamak üzere bulunan bu uygulama konusunda genel bir döküm yapan kaynak, garp ülkelerinde bile yoktur gibi. Şili'li üç iktisatçının hazırladığı Frledman Modeli Kıskacında Şili adlı ortak çalışma, Şili üzerine bugüne değin yazılan ve yakınma boyutlarını aşmayan kitaplardan çok farklı. Şili'de yaşanan deneyin ekonomik ve sosyal temellerini, harekete geçirici unsurları ve nasıl bir dinamik yaşandığını,ve bugün gelinen noktada nasıl bir sosyo-ekonomik yapılanmaya ulaşıldığını yakalamaya çalışıyor. Yazarların getirdikleri eleştirel perspektif de, konunun çok daha verimli boyutta algılanmasını sağlıyor. Kitabın sonuna eklediğimiz Amerikalı iktisatçı Andre Gunder Frank'ın hocası­ Friedman ve Harberger'e yazdığı açık mektup da, konunun değişik açılardan da değerlendirilmesini sağlayan, özellikle de akademik iktisadın noktayı ve 'iktisatçının sorumluluğu' konularında tarihe kalacak bir belge niteliğinde. 

(Kitabın tanıtımından)