29 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Hürriyet Üstüne - John Stuart Mill

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...herhangi bir düşünce susmaya mahkum edilse bile; bu düşünce, bizim kati olarak bilebileceğimiz şeylere rağmen, doğru olabilir. Bunu kabul etmemek yanılmaz olduğumuzu zannetmektir.
...susturulan düşünce yanlış bile olsa, bunda hakikatin bir kısmının bulunması mümkündür. Nitekim, pek çok defa böyle olmuştur. Yani, herhangi bir konuda çoğunluğun paylaştığı düşünce yada üstün gelen düşünce nadiren hakikatin tamamı olabilir. O halde, hakikatin geriye kalan kısmın tamamlanması ihtimali ancak karşık düşüncelerin çarpışması yoluyla gerçekleşir.
...doğruluğu inkar edilemez kabul edilen düşünce sadece doğru değil, tıpkı sürede gerçeğin bütünü bile olsa, o düşünceye kuvvetle ve önemli olarak itiraz edilmesine katlanılması gerekir. Hatta bu düşünceye bilfiil itiraz edilmelidir. Aksi halde, onu değişmez bir hakikat diye anlayanların çoğu, gerçek sebeplerini pek küçük anlayarak o düşünceye bir peşin hüküm tarzında inanır.