80 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Hüsamettin Arslan - Epistemik Cemaat (Bilim Sosyolojisi)

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Antipozitivist bir entelektüel davranışı yansıtan Epistemik Cemaat, son kertede bir giriş, bir başlangıç ve bir hazırlıktır. Yanıtını vermek istediği esas sualler şunlardır: Bilim ve bilimsel bilgi nedir; bilimsel bilgi Kim nerede, ne zaman, hangi epistemik cemaate bağlı? Kitap, entelektüel tarihimizi söylemekte bize rehberlik edebilecek bu sualleri bihakkın düşünmek açısından ehemmiyetli bir çalışma.
nasıl inşa edilmekte ve nasıl hukukileştirilmektedir?