42 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma - George Berkeley

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

Piskopos George Berkeley (1685-1753) İngiliz Deneyci filozoflarının en büyüklerinden biridir. İnsan Bilgisinin İlkeleri’nden sonra 1713’te basılan Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma gerçekliğin canlı, inandırıcı bir resmini sunmak için tasarlanmıştı. Burada Berkeley’in temel amacı fiziksel nesnelerin ustaki idealardan başka bir şey olmadığını, şeylerin var olmalarının algılanmalarına bağlı olduğunu ileri sürmektir. Berkeley “var olmak algılanmaktır” savını yeni bir Tanrı kanıtlaması için de kullanır. Konuşmalar’da bir yandan kendi görüşlerini oldukça anlaşılır, açık biçimde sergiler öte yandan felsefi duruşuna yönelik eleştirilere karşılık verir.

(Tanıtım Bülteninden)