5 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

İbn Battuta - Seyahatname Cilt 2

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

... gün-de varmışlardı. Yanlarında yedek binekleri vardı. Sint nehrini yüzerek geçmek istediler. Ama Emir Baht, oğ­lu ve yüzme bilmeyen adamlar kamıştan yaptıkları bir sala bine-rek geçtiler karşıya. Böyle bir sal yapmak için ipek ipler önce-den hazırlanmıştı. N ehre ulaştıklarında ötekiler de bu büyük suyu yüzerek geçmekten korktu! İçlerinden ikisini Oca [=Uç]23 şehrinin valisi olan Emir CeHileddin'e gönderdiler. Ona şöyle dedi bu iki adam: "Orada nehri aşmak isteyen tacirler var. Geçmelerine yar-...