33 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

İbn Haldun - İbrahim Ülger - Berfin Yayınları

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...tif olmaktan çok, gözleme ve deneye dayanan konulardı . ... İbni Haldun' da bizi gerçeğe götüren, bize bilgi veren mantık kuralları değil, ancak, gözlem ve deneydir. Mantığın yararı bü­yükse de doğru düşünebilme ve doğru bilgi edinebilmede tama­mıyla yeterli bilgi değildir. Bize bilgi veren ve bizi aydınlatan, sadece gözlem ve deneydir. Dolayısıyla mantık, bütün bilimle­rin temeli olamaz. O ancak bilimlerin yardımcısı olabilir." (İs­lam' da Felsefe ve Farabi, ilahiyat Fakültesi yay. Ankara 1972 ...