0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

İbrahim Artuk - Sahte Selçuklu Sultanı Cımrı

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...hiçbirmukavemetem5.ruzkalmadanıilka'deninonyedisind eKayseri' yeg ird i.Ka d sle r,[a klhler, so fller,karl'lergelipSelçukpadişahlarıusulü'üzereBaybars'ınhuzurundayeraldılar.Su lta nbunlarınhepsineiltifatettiveayrıayrıd inledi.S onr a yemekyeailereknamazhazırlıklarıbaşladı,og ünbutbedeh a ti bpadişahınadınıyadetti.Namazkılındıktansonraüzerindepadişahırıis mibulunansikkeler, Pe rvane' n inreveesiGureliHatu n'unberaberindegötürm-emişolduğumallarve bund a nbaşkaKa yseri'd ençıkıpg idenlertarafından...