Notice: Undefined index: Location in /var/www/vhosts/e-kitaphavuzu.com/httpdocs/app/view/blog.php on line 61
Ilhami Soysal - Isbirlikciler pdf indir | e-KitapHavuzu | e-kitap indir | +50.000 Ücretsiz e-Kitap
7 The Download
0 Comment
29.11.2020 Upload date

Ilhami Soysal - Isbirlikciler

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 387 KB

...esinden memur Ali, Đstanbul'dan Ankara'ya haber uçurmayı sürdürürler. Hamdi Efendi &öyle yazar: «Bizim en emniyetli bir arkada&ımız var ki yalnız o değil, herkes, yani gelenler söylüyor. imdi de Harbiye'nin i&galini haber aldık. Hatta Beyoğlu telgrafhanesinin önünde Đngiliz Askeri olduğunu fakat telgrafhaneyi i&gal edip etmeyeceği meçhuldür.» Harbiye Telgrafhanesinden Ali araya girip Ankara'ya bilgi aktarır: «Sabah Đngilizler basarak altı ki&i &ehit ve cnbe& kadar da mecruh oldu. imdi, Đngiliz...