13 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

İlhan Berk - Selahattin Özpalabıyıklar - Yky-2003

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 948 KB

... y le m e n in b ir a n la m ı o la b ilir m i?] “T o rb a K o ­y u m d a nUzattığım inciri aldı. Devedüşenburnu’nu göstererek:— Gök ordan sonra düşer! dedi.Geniş bir kavisle göğü çizdi, bir üçgen içine aldı,Çizer gibi bir mutluluğu,Gök ondan sonra düştü.d iz e le r id ir . Şairin K am ’ n d a [ 1 9 8 8 ] , bu “d ü ş ü ş ” ün b ir a ç ık la m a s ın ı [Şair bir dil bulmamdır.— Bırak yu karsını öyle, düşük gökyüzünü!] b u ld u ğ u m u z s ö y le n e b ilir m i: B e n i bu y o r u m a y ö n e lte ...