188 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Ioan James - Büyük Matematikçiler

Matematik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

loan James bu önemli çalışmasında, günümüzden 300 sene geriye uzanarak altmış geniş matematikçinin biyografilerini kaleme alıyor. Kitap, matematikçilerin bilimsel başarılarının yanı dizi her bir tanesi oldukça merak uyandırıcı yaşam öyküleri yüzeyinde de titizlikle duruyor. Kronolojik olarak düzenlenmiş biyografilerle, matematiğin yıllar arasında hangi toplumsal koşullarda geliştiğine dair çarpıcı bir tablo sunuluyor. Bilimsel ve teknik bilgileri asgaride tutan kitap, konuya ilgi duyan tüm okurları çağdaş haberleri rahatça izlemeye çağrı ediyor. Büyük Matematikçiler'de aralarında Euler, Laplace, Cauchy, Galois, Riemann, Poincaré, Hardy, Birkhoff, Kolmogorov ve Von Neumann gibi pek çok matematikçinin ilginç yaşam hikâyelerini okurken bir yandan da matematiğin kendi yolunda nasıl ilerlediğine ve diğer İlim dallarıyla ilişkisine Şahit olacaksınız.