0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Işın Demirkent - 1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...Fr ansakralınınçıkansalgınhastalıkyllzündenTunus'daölümüylehiçbirbeşarıyeuleşamadarısonbulanI laçlıseferindensonraise,CharlesBizans' akarşıpl!nınıyenidene lealdı .Fakat1271' de papaseçilenX.Grcgorius(1 27 1-1 276)ile onunBizanshakkındakifikirleripekuyuşırıadı.Papa,Charles'mBiz ans 'asaldırıpl5.nmdançok,uııionyoluylaBizans'ıRoma 'yabağlamakistiyo rduveBizansimpa rato runun bu kon udak iyaklaşmıınısıcakbak:maktaydı.Bizansise buyıllardanası lCharlesd' Anjo u'y a2200,...,If.,.........nı,1'10. 1%0.II...