13 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

İsmail Hüsrev Tökin - Türkiye Köy İktisadiyatı

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

... sorunsalı üzerinde odaklaşan bu bölümün piyasaya açılma derecesinin belirleyici olduğu zâtî iktisat/em tia iktisadıVçözümlemelerinden ayrılmış olmasını ilginç bulmalıyız. Zira, piyasasının genişlik derecesi (ek başına üretim ilişkileri üzerinde bir gösterge değildir. Tökin, burada, dünü ve bugünü (1930’lu yılları) ile Türkiye tarımında gözlenen üretim ilişkilerini sınıflıyor ve inceliyor. Bunlar “ derebeylik, toprak ağalığı, kapitalist işletme­ler ve yabancı iş kuvveti kullanmayan küçük toprak ...