0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

İsmet Zeki Eyuboğlu - Tarihin İlkeleri

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... belli olguler iginde, yaratici oluyor. Birbirine ek- lenen, birbirini geli§tiren, gegerli-gegersiz kilan yasalar gaglar boyunca buyuk bir birikim olu§turuyor. Bu birikim bir yaratmalar biitunudur. i§te tarihin ikinci ilkesi bu yarat- ma olayidir.Yaratma olayinda ki§i, bilincin gucuyle, kendini ba§ka bir anlayi§ ortaminda kanitlama olanagi buluyor. Rolemai- os, Kopernikus, Kepler, Galileo gibi bilginlerin bulu§lari ne denli birbirini gegersiz kilsa ya da kar§it yonde geli§tirse, daha gegerli bir...