7 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

İvar Lissner - Uygarlık Tarihi

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... Bunların Sümerlilerle bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte, her uygarlık gibi Mari uy­garlığı da bir senkretizmin, yani karşıt ilkelerin birleşmesinin ürünüdür. Sümerlilerin ağır başlılığının yerini, orada daha Epikürcücı) bir hayat anlayışı almıştır. Sümerlilerin uğraşları, düşünceleri ve istekleri, geleceğe doğru çevrilmişti. Gelecek bilinemezse insan yaşadığı andan nasıl zevk alabilirdi? Hem rahip hem de kahin olan 'Baru'lar her şeyi bilirlerdi. Bu bilginler, 3000 yıl boyunca uluslarının kade...