52 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Jacob Burckhardt - İtalya-Da Rönesans Kültürü

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Tarih yazımında pek küçük kitap, bir çığır açarak sonraki tüm çalışmalar yüzeyinde bir iz bırakabilmeyi başarmıştır. Jacob Burckhardt'ın İtalya'da Rönesans Kültürü isimli kitabı, bu ender eserlerden biri.

Rönesans'ın İtalya'da hangi şartlar altında doğup geliştiğini, birincil kaynaklar ışığında, geniş bir ustalıkla ve kendine özgü bir üslupla yorumlayan Burckhardt, "birey"in doğuşunu da gözler önüne sererek, yirminci yüzyıl tarihçiliğinin en popüler araştırma konularından birinin temellerini atmıştır. Kitabın ilk bölümünde, dönemin siyasi tablosunu ele sektör Burckhardt, sonraki bölümlerde, Rönesans kültürünü yaratanların başarılarını ve zaaflarını kapsamlı bir boyutta değerlendirerek, bir dönemi ete kemiğe büründürüyor.