26 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Jan Waclaw Makhayski - Aydınlar Sosyalizmi

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 3 MB

Sosyalizm özgürlük için bir adım mı? Yoksa halkı denetim altında tutmak için kötüye kullanılan bir kavram mı? Proleter diktatörlük proleter sömürüyü ortadan kaldırabilir mi? Aydınlar gerçekten proletaryayı egemen kılmak mı istiyorlar, olmadan bilgi aracılığıyla işçi sınıfı yüzeyinde hegemonya sağlayıp burjuvaziyi alt etmek mi? 1866 yılında Polonya’da doğan yazar işte bu gibi soruların cevabını arıyor elinizdeki çalışmada.

Sosyalizmin kaderini sorgulayan Makhayevski, kendi döneminde öne sürülen görüşlerin, işçilerin özgürleşmesine değil, kontrollü bir kapitalizmin doğmasına yarayacağını öngörmekteydi. Yazar işçi haklarını ya da egemenliğini sadece ekonomik taleplere indirgemenin farklı sınıfların devamını sağlayacağını savunmuş, aydınlar sınıfına yönelttiği eleştiriyle Şöhret kazanarak Marksistleri karşısına almıştır. Ezilen sınıfa olan bağlılığı, ne olursa olsun eşitliği savunan görüşleri ve uzlaşmaz tavrı sayesinde yazarın görüşleri, dönemin Rusya’sını devrim sürecinde önemli boyutta etkilemiştir.