50 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Joseph Heath & Andrew Potter - İsyan Pazarlanıyor

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...avuca sığmaz, yabanıldır. Çalışanları kontrol altında tutm ak için sistem, tekııok- ratik düzen çerçevesi içinde tatmin sağlayabilen imal edilmiş ih­tiyaçlar ve kitle için üretilmiş arzular aşılamalıdır. Düzen sağlanır; ama yaygın mutsuzluk, yabancılaşma ve nevroz geliştirme pahası­na. Bu yüzden çözüm kendiliğinden haz yaratma kapasitemizi geri kazanmada yatar. Bunun yolu da çok şekilli sapkın tavırlar, sanat performansları, m odern ilkelcilik ve algıyı geliştiren maddeler gibi19farklı tecrübele...