24 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Kanûnî Sultan Süleyman - Yılmaz Öztuna

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Batılıların ısrarla "Muhteşem Süleyman" dediği, Cihan Hakanı olarak anılan bir devlet başkanının, bir imparatorluğu en küçük kusurla yönetişinin, en parlak misal oluğunun esas sırları nelerdi? Yılmaz Öztuna, Kanuni Sultan Süleyman adlı eserinde, Pax Ottomana'yı kuran ve dünyaya Osmanlı düzenini kabul ettiren Sultan Süleyman'ın siyasi ve askeri hayatını, benzerleriyle bile mukayese edilemez görülen saltanat sürecini ve onu Kanuni yapan geniş başarıları anlatıyor. Kanûnî Sultan Süleyman, bu işi sadece başına yapmadı. Bütün Türk tarihinde rastlantı edilen en mükemmel ekini oluşturarak yaptı. Ondaki bu ekip oluşturma dehasına, değişik hiçbir devlet başkanında rastlantı edilmemektedir. Sultan Süleyman, her sahada, askerlikte, denizcilikte, edebiyatta, şiirde san'atta, yöneticilikte, ilimde en yetenekli kişileri temyiz ve teşhis eder, yükseltir, himaye ve teşvik eder, alanlarında hizmet etmeleri için elinden geleni yapar, onları en çok işe yarayacakları alanlarda kullanırdı. Barbaros Hayreddin Paşa, Sinan, Baki gibi dehaları ortaya çıkaran odur.