0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Karl Marx - Fransa'da Sınıf Mücadeleleri - Yazılama

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...k burjuva, cumhuriyete öfkelendi. Tasarruf sandığı cüzdaniarının yerine devletin borçlanma kağıtları verildiğinden, bunları satmak için borsaya gitmek ve dolayısıyla kendisini doğrudan doğruya, kendilerine karşı Şubat Devrimini yapmış olduğu borsa Yahudilerinin ellerine teslim et­mek zorunda bırakılmıştı. Temmuz Monarşisi döneminde egemen olan mali aristokrasinin en yüksek kilisesi hankaydı [Banque de France]. Devlet borçlanması nasıl borsa tarafından yönetiliyorsa, ticari krediler de banka tara...