3 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Kemal Solak - Evrim Sureci

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Evrim teorisi, ortaya atıldığı günden buyana gerek biyolojide gerekse diğer entellektüel
çevrelerde en çok tartışma konusu olan bir düşünce ve görüştür. Biyolojinin diğer hiç bir dalında ve
konusunda ortaya atılan yeni görüşler ve fikirler evrim fikri kadar ilgi çekmemiş ve üzerinde
tartışılmamıştır.
Evrim teorisi hayatın ve organizmaların yeryüzünde geçmişten günümüze kadar nasıl
bir gelişim seyri izleyerek farklılaşıp çeşitlendiğini açıklamaya çalışır. Evrimci bir görüşe göre
hayat sürekli değişim ve farklılaşma gösteren bir süreçtir. Bu sürecin başlıca dinamikleri ise
doğal seleksiyon ve mutasyonlardır.
Canlıların genetik programları sürekli olarak mutasyonlar ve aynı faktörlerle
değişirler. Bu değişim sonucu değişik özellikler kazanan organizmalar, arasında bulundukları ve
kendileri gibi değişken olan çevreye uyum sorunu ile karşılaşırlar. Uyabilenler varlıklarını
sürdürürler uyamayanlar ise elimine olarak ortadan kalkarlar.
Evrim görüşüne göre yaşam geçmişten günümüze sürekli olarak dallanıp gelişen bir
ağaca benzer. Canlılar tıpkı bir ağaç gibi bir kaynaktan defalarca dallanarak günümüze kadar
gelmişler ve günümüzdeki tür çeşitliliğini oluşturmuşlardır. Evrim ağacının çatallandığı her
noktada bir ortak ata bulunur. Yeni nesiller bu ortak atadan dallanarak gelişirler.
Biyolojinin büyüme ve büyümesine enlem olarak evrim görüşünün kendisi de zaman
içinde modern ve “evrimleşmiştir”. Özellikle paleontolojinin ve moleküler biyolojinin ilerlemesi
ve bu İlim dallarında yeni bulguların elde edilmesi evrimci görüşte de çok önemli
“revizyonların” yapılmasına neden olmuştur.
Ancak ayrıntıda çok tartışma olsa da günümüzde biyoloji çevrelerinde evrim
görüşünün tamamen yerleşmiş olduğunu söylemek mümkündür. Artık biyolojinin tüm dalları
evrim görüşünün ışığında ve prensipleri çerçevesinde çalışmakta ve değerlendirmeler buna göre
yapılmaktadır.
Kısa ve oldukça özet boyutta hazırlanan bu ders notları Eğitim ve Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinde okutulan evrim derslerinde öğrenciye yeterli bilgileri
sağlayan bir kaynak olacak boyutta düşünülmüştür. Notlar hazırlanırken konu ile ilgili genellikle
en son bilgiler ve gelişmelerin olduğu kaynaklardan yararlanılmıştır.