10 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Kenan Işık - Abdülcanbaz

Tiyatro

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

..., Mayıs ayları. Çıldırtır bayanları.Gözlüklü Sami ve Zaruhi seviflirken, Zaruhi’nin kocas›Mang›ryan girer.ZARUH‹-(Mang›ryan’› görür.) Ah! Hayır!..G. SAM‹ - Bir kadın bana hayır, dedimi; hayır bırak-mam onda.21ZARUH‹- Kocam:Gözlüklünün kollar› aras›ndan f›rlay›p ç›karken, elbisesiGözlüklünün elinde kal›r. Mang›ryan ve Sami neredeyse bu-run burun’a gelirler.G. SAM‹ -(Ne diyece¤ini bilemez. Bocalar.) Bu ku-maş, diyordum. Sizin zevcenize pek yakışmış. Pek bir latif. Yu-muşak, ipek gibi. Bizdeki asri...