0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Kızıl Bayrak 30 Ağustos 2019

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...cusu olduğunu belirtmiştir. Kayyım saldırısına söylem planında, o da Kürt halkının hak ve özgürlüklerine de-ğinmeden, bir tepki gösterilmiştir. Kılıç-daroğlu, “Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu’na Baş-bakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tep-kiyi gösterdik. AK Parti’li başkanlar gö-revden istifa ettirilirken de... Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır” diyerek, özelikle Kürt halkının iradesine yönelik bu saldırının anlamını bilinçli bir şekil-de çarpıtmaktadır. “...