4 The Download
0 Comment
22.11.2020 Upload date

Kominternin Dagitilmasi Hakkinda

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 592 KB

...tehlikesinin ve bilimsel bir inceleme yapma zorunluluğunun altını çizmekteyiz. Burjuvazinin ve emperyalizmin ideolojik baskısı öylesine artmıştır ve kuvvetlerimizin uğradığı yıkım öylesine büyüktür ki, öznelcilik, burjuvazinin en eski tezleriyle birleşen çıkarımlar yapma tehlikesi yaratmaktadır. Bu öznelcilik, önemli bir olayı, süreç ve bağlamından kopararak ele almakta ve yenilginin kökenlerini onda aratmaktadır. Böylelikle sebep, birilerine göre Kruşçev’in gelişi, başkalarına göre Stalin’in ge...