32 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Lenin, Gorki, Şolohov, Kagan, Vd... - Sanatta Sosyalist Gerçekçilik - 2011, Parşömen Yay. 209 S.

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Bu, sanat ve sosyalizm konusuna yönelik bir dizi tartışmanın bir kısmıdır. İngiltere'de üç toplantı gerçekleştiriyoruz, ama bu devam etmekte olan bir süreçtir. Bir yanda sanatçılar, öğrenciler ve diğer kullanıcılarını toplumsal hayatla ilgili olarak daha önemli bir yaklaşıma yönlendirmek istiyoruz. Ayrıca kendi hareketimizin kültürel düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz ve bu vesile ile işçi sınıfı arasında ve öğrenciler arasında en ileri unsurları etkiliyoruz. Solda iki tip olma eğilimindedir ve kuşkusuz değişik her yerde de durum budur. Bir yanda ekonomik meseleler, sendika olayları ve bu gibi konularla ilgilenen basit kişilerle karşı karşıyayız. Diğer yanda ise, düşünsel ve kültürel yaşamdan mesul olan akademisyenler vardır. Her iki eğilim de, işçi sınıfı arasında kültürel açıdan derin, politik açıdan sert bir sosyalist hareketin yaratılamayacağına tam olarak ikna olmuştur ve diğerlerini de buna ikna etmek isterler. Fakat bizim amacımız tam da budur. Sosyalist devrim sadece, zekice sloganlar ya da belirgin başlı akademik talepler şöyle dursun, dolaysız bir politik programın ürünü değildir. Rus devriminin gösterdiği gibi, çok sayıda karmaşık mesele yüzeyinde çalışan derin bir sosyalist kültürün ürünüdür.