36 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Levent Çalıkoğlu - Çağdaş Sanat Konuşmaları 1 - Yky

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Sanat eleştirmeni, küratör Levent Çalıkoğlu: Ali Akay, Başak Şenova, Borga Kantürk, Can Altay, Emre Erkal, Emre Zeytinoğlu, Erhan Muratoğlu, Serkan Özkaya, Şener Özmen, Zerrin Boynudelik ile çağdaş sanat üzerine konuşuyor. Teknolojinin sanat için ne anlatım ettiğiyle başlayan konuşmalar, sanatın yaşam olma hali, felsefeyle flörtü, kopya-taklit sorunsalı, yeni tip kamusal sanat gibi konu ve kavramlara dek uzanıyor. Sonuçta çağdaş sanatın sert yönleri, çelişki ve sorunları ile geleceğe yönelik devinim planını tartışmaya açan bir kaynak çıkıyor.