66 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Luther Link - Şeytan Yüzü Olmayan Maske - Ayrıntı Yayınları

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Bugün Şeytan denince, korkunç bir mahluk geliyor gözümüzün önüne. Oysa Rönesans sanatçıları onu çok değişik görüyorlardı. Şeytan, boynuzları, kuyruğu ve tırmığıyla sanatçının imgelemine düşmeden evvela tebdili kıyafet geziyordu. Ancak VI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar resimlenmiş el yazması kitaplarda, resimlerde heykellerdeki Şeytan temsili, dönemin teolojik ve politik tartışmalarına bağlı olarak değişikliğe uğradı. Resimlerde belirgin bir Şeytan modelinin olmayışı, Mezopotamya'ya ait ve klasik figürlerin yanlış yorumlanması, kilisenin sapkınlara karşı değişen tutumu, Şeytan'ın temsil ediliş halinde belirleyici oldu. Peki ama kılıktan kılığa giren bu mahluk kimdir gerçekte? Neden herzaman erkek olarak çiziliyor? Tanrı'nın düşmanı mı, vekili mi? Tanrı'nın evrensel cez sistemini yöneten etkili bir hizmetçisi olmasın? Neden hiçbir süre cehennemde acı çekerken resmedilmemiştir? Belirleyici özelliği olan alev alev saçlarının ve işkence aletlerinin kaynağı nedir? Şeytan, ortaçağ ve Rönesans sanatında bir gösterge olarak kalmıştır, hiçbir süre sanatsal bir simge olmamıştır, diyor Luther Link bu kitabında. Soljenitsin ise, Shakespeare'de fena karakterleri frenleyen, ideolojilerinin olmayışıdır, diyor. Tıpkı ideoloji yoksunluğunun şiddeti meşrulaştırması, dehşetengiz olayların kişiye bitkisel gelmesi gibi, Şeytan da Hıristiyan kiliselerinin Haçlı seferlerini haklı göstermiştir. Yoksa Şeytan kilisenin ideolojik bir silah olarak ürettiği bir figürden mi ibarettir? Hayır, o gerçek. Batı uygarlığının bir parçası. Belki de Şeytan'ın bizi bu denli ilgilendirmesinin nedeni, Tanrı'yı, Tanrı'nın onu tanımladığı gibi, tıpkı muhakkak tanımlaması. Ya da Joseph Conrad'a kulak verecek olursak: "Doğaüstü bir kötülük kaynağına duyulan inanç gereksizdir, zira kişiler kendi başlarına her çeşitli kötülüğü yapmaya muktedirdir."