185 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

M. Kagan - Estetik Ve Sanat Dersleri

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Estetik, sanatsal değerler ortaya koyan, sanatsal-yaratıcı kalite taşıyan böylelikle de özde ötekilerden ayrılan, kendine özgü insansal etkinliğin bir ürünü olarak sanatı, bu etkinliğin ne denli sanatsal olduğunu ve nasıl yürütüldüğünü araştırır.

Bu bakımdan, estetik, şu ya da bu yolda, sadece sanatsal yaratımın sonuçlarını değil, ama tıpkı zamanda, sanatsal yaratım sürecinin kendisini de ele almak zorundadır; yoksa, belirgin bir etkinliğin sonucu olan eserin neyi temsil ettiği anlaşılamaz. Üstelik bir sanat yapıtı, insanların bilinçleri yüzeyinde bir etki uyandırsın diye yapılır ve salt bu algılama edimi arasında bir sanat yapıtı kendisini sanatsal bir değer olarak ortaya koyabilir.

Onun için, sanatın araştırılması, şu ya da bu biçimde, sanatsal algı ile sanatsal algının kendine özgü yasalarının ele alınması mecbur kılar. Bu bakımdan, estetiğin araştırma konusu, sadece sanat değil; ama sanatçıyı, sanat yapıtını ve sanatı algılayan insanı kapmak üzere, belirli bir iletişim sistemidir.