4 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Marc Bloch - Tarih Savunusu Veya Tarihçilik Mesleği - İletişim Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...Bozgun] yazımında gösterdiği biliniyor. Bu eser, Fransızların 1940'ta uğradıkları bozgunun nedenleri ve çeşitli veçheleri üzerine bugüne kadar yazılmış en iyi çözümleme olma özelliğini ko­ruyor. Marc Bloch olayı sıcağı sıcağına düşünmüş ve fiilen hiçbir arşivden yardım almadan analiz etmişti; buna rağmen yaptığı bir gazetecilik değil, gerçek bir tarihçilik çalışmasıy­dı. En iyi gazeteciler bile olaya "yapışıp kalmak"tan kurtu­lamazken, o, Haziran 1940'ta işgal altındaki Rennes'de, her türlü kita...