4 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Marc Desti - Anadolu Uygarlıkları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...ye başlar. Bu yerleşim birimleri artık onyıllarca hatta yüzyıllarca insan işgaline maruz kalacak, birbiri ardınca gelen yeni işgalciler izlerini üst üste bırakacaklardır. Bu üst üste yığılan değişik kültür tabakalan yapay bir yükselti meydana getirecek ve yerleşim birimlerinin terk edilmesinin ardından devreye giren erozyon buraları birer tümseğe, höyüğe veya tepeye dönüştürecektir. Türkiye'de höyük (Alacahöyük, Zeyvehöyük) veya tepe (Karatepe, Kültepe) diye adlandırılan yöreler Suriye ve lrak't...