8 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Marilyn Yalom - Memenin Tarihi - Çitlembik Yayınları

Kadın Kitaplığı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...lınan bir ilişkidir bu.Hakim olgu “iyi” meme olduğunda, vurgu onun bebekleri ya da alegorik olarak, tüm bir dini ya da siyasal toplumu besleme gücü üzeri­nedir. Bu, beş binyıl önce birçok Batı ve Yakındoğu uygarlıklarında, di­şi idollere tapmıldığı dönemlerde de geçerliydi. Yine bu olgu İtalyan resimlerindeki beş yüzyıl öncesinin emziren Meryem Ana’sının ve iki yüzyıl öncesi yeni Fransız Cumhuriyeti’nin çıplak memeli, eşitlik ve öz­gürlük tasvirlerindeki yaklaşımıdır.“Kötü” memenin hakim olduğu ...