0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Marksist Teori 25

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... sürekli büyüdü. Eğitim düzeyi yükseldi. Yürütülen mücadelelerin sonucu işçi sınıfının hayat seviyesi gelişti. Öy-le ki, ‘60’lı-70’li yıllarda gelişmiş kapitalist ülkelerde işçiler, sınıf ta-rihlerinin en iyi zamanlarını yaşadı. Son 150 yıllık tarihi göz önüne aldı-ğımızda, 1980’lere kadar işçi sınıfı çocuklarının ebeveynlerinden daha iyi bir hayat beklentisi içinde oldu-ğunu görürüz. Keza bir işçi kuşağı-nın bir önceki işçi kuşağından hem eğitim düzeyi, hem de genel olarak yaşam kalitesi bakımı...