32 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Maurizio Viroli - Vatan Aşkı

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 9 MB

Milliyetçiler için millet politik bir kuruluş değil, bitkisel bir varlıktır; bir bitki yaşam bulduğu toprağa ve havaya nasıl bağlıysa insanlardan da o kadar sıkı bir bağlılık ister. Yurttaşları birbirine ve vatana bağlayan bağ birliğe duyulan dinsel bir bağdır; kişiler millet bünyesinde erimelidirler. Kişi hakları ancak bu birlik sağlandıktan sonra ve birliğe katılanlar için söz konusu olabilir. Milliyetçiliğin vatan aşkı, şan ve onur arzusuyla tutuşan kahramanlık ruhuyla birleştiğinde, en iğrenç araçlarla yürütülen bir ihtiras halini alır. Bu tehlikeye ilgi çeken Rousseau 'Gerçeğinden çok kahraman varken, asla yeteri kadar yurttaş olmamıştır' der. Bir paranın iki yüzü gibi olan milliyetçilik ve yurtseverlik çok değişik toplumsal tasarımlara sahiptir. Maurizio Viroli bu kitapta yurtseverliğin milliyetçiliğe teslim edilemeyecek kadar önemli olduğunun altını özellikle çiziyor. Çünkü yurtseverlik, yurttaşların yönetime katıldığı, çoğulculuktan yana bir toplum projesinden yana olurken; milliyetçilik, farklılıkların silindiği, bunu sağlamak için de otoriter olmaktan çekinmeyen, kişi haklarını reddeden bir toplumsal yapıyı amaçlar.