102 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Maxime Lefebvre - Amerikan Dış Politikası - İletişim Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 2 MB

ABD ne özgürlüğü, ne parlamentarizmi ne de insan haklarını icat etmiştir. Amerikan devrimi İngiliz liberal devrimlerinin sonuncusudur. Çoğu Avrupalıya göre, demokratik bir modernitenin kusurlarının (sıradan bir yararcılık, konformizm, çoğunluk despotizmi) farklı bir örneğini oluşturur. Buna karşılık, Mesihçi bir vizyonla liberal demokrasinin değerlerini tüm dünyada egemen kılmaya koşullandırmıştır kendini. Öyle ki eski dışişleri bakanı Madeleine Albright ülkesini “vazgeçilmez ulus” olarak nitelendirmektedir.
Arkasında sadece 200 yıllık bir geçmişinin olması onu tarihi açıdan ‘sıradışı’ bir ülke yapar. Avrupa-Asya uzantısında yükselen diğer güçler karşısında bir ada konumunda olması da coğrafi sıradışılığıdır. Bu denli sıradışı bir ülkenin hariç siyaseti de bitkisel olarak ‘özel’ olacaktır. Fransa’da Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde araştırmacı ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda öğretim görevlisi olan Maxime Lefebvre bu olguyu tarihi boyutlarıyla incelerken, sürecin itici güçlerini de gözden geçiriyor.