5 The Download
0 Comment
08.01.2020 Upload date

Mehmet Tütüncü - Barbaros'un Bilinmeyen Kitabesi Dolayısıyla Heath Lowry'ye Cevap

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

12Heath Lowry uzun yıllar Princeton Üniversitesinde Türk Araştırmalar
Kürsüsün de çalıştıktan sonra Türkiye’de hayatını idame ettiren ve Türk
akademik camiasına renk katan bir şahsiyettir. Onun son yıllarda yayımladığı ve özellikle Osmanlıların akıncı beyi Evrenos Bey’in kökeni ve soyu ile ilgili neşrettiği belgeler Türk tarihçiliğine yenilikler getirmiş ve minnetle anılacak eserledir.