4 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Meltem Söylemez - Feminist Sanat Ve Yapısöküm İmgeleri

Kadın Kitaplığı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 476 KB

...e çıkardığı konular farklı olmuştur. New-York sanatçıları kurumsal cinsiyet ayrımcılığını eleştirerek ekonomik eşitsizliği ve sergilerde ki eşitsizliği hedeflerken, Batıda ki sanatçılar ise kadın bilincine ağırlık verir.” 5Feminizm’in bu şekilde biçimlenmesi feminizmin oluşum evresini zenginleştirmiş ve sanatçılara farklı anlatım olanakları yaratmıştır.Carolee Schneeman’ın kadın bedeni kullanarak yaptığı performanslar, Judy Chicago’nun 22 kadın sanatçı ile gerçekleştirdiği “Yemek Daveti”, Yoko O...