3 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Metsamor Nükleer Santrali Ve Türkiye’Ye Etkileri

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 590 KB

...rekete geçen Ermenistan askerleri, Azerbaycan topraklarının %25’ini teşkil eden Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmiş, tüm dünyanın gözü önünde Hocalı kentinde 613 Azerbaycan Türk’ünü katlet-miştir. Ermenistan’ın uluslararası hukuk ku-rallarını ihlal etmek suretiyle gerçekleştirdiği işgal, yine Rusya’nın desteği ile günümüzde de devam etmektedir.14 Dağlık Karabağ iş-gali ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti, gerekli uluslararası diplomatik tepki ve girişimlerde bulunmuş, bunun yeterli olmaması üzerin...