4 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Michael Stanford - Tarihin İncelenmesi İçin Bir Kılavuz

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...izi yaparız; iki durumda da bunların bizim için yapılrnasıru istemeyiz. Öyleyse kendi tarihimizi yapanz derken ne kastediyorum? Kelimenin iki anlamıyla da -tarih( 1) ve tarih( 2 )--tarihimizi yapnğımızı kastediyorum. Kari Marx 'İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama xüi kendi iradeleriyle değil' dediği meşhur sözünde birinci anlanu kullanıyordu. Devamla insanların tarihlerini istedikleri şekilde değil, 'doğrudan karşılaşnklan verili ve miras alınnuş koşullar alnnda' yapnklanru açıklı...