0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Mithat Sen'in Çiplaklari - Orhan Koçak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 767 KB

...dır iç dünya: Varlığı, iç gerçeklikle dış gerçekliğin ayırt edilebilmesi­ne bağlıdır (psikanalist D. Anzieu, ego'yu bir "zihin derisi" olarak nitelen­dirir: ruhsal alanla nesnel gerçekliği hem ayıran hem de temasa geçiren ara-yüzey5). Üstelik, sadece bilinçli düşünce ve hayallerden oluşmaz; bas-4. T. Adomo, a.g.y., s. 197. 5. Didier Anzieu, A Skinfor Thought (Londra 1988). Mithat Şen'in Çıplakları 153 tınlmış ya da silinmiş bilinçdışı içerik ve mekanizmaları vardır. Ama fi­ziksel bir "yer" değil...