32 The Download
0 Comment
08.01.2020 Upload date

Modern Türkiyede Siyasi Düşünce 1. Cilt

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 19 MB

Cumhuriyet Türkiyesi'nin siyasî fikirleri ve rejimin ideolojik / kurumsal kanavası, Osmanlı İmparatorluğu 'nun son döneminde örülmüştür. "Yeni Türkiye"nin bütün akımlarının izleri Osmanlı modernleşmesinin siyasal fikirlerinden, İslâm'da reform arayışından Tanzimat ve II. Meşrutiyet'in tartışmalarından başlayarak sürülebilir. Yeni/Batılı düşünsel paradigma etsini güçlü biçimde hissettirmiş, şevkli bir düşünsel ithalat etmeye dönük çabalar da bu paradigma değişikliğinden etkilenmeden yapamamıştır. Ünlü Batıcılık-İslâmcılık-Türkçülük ayrışması... "Devleti/dini kurtarma" motifi... Vatan, özgürlük çeşitlilik, demokrasi, parlamento, yurttaşlık, meşruiyet, anayasa, devrim gibi modern politikanın temel kavramlarıyla hesaplaşmalar... bu dönemin yüklü gündeminin başlıklarıdır.

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet Türkiyesi'ndeki belli başlı düşünce akımlarının, siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, analitik bir değerlendirmesini etkiliyor. Her cildin bağımsız bir kitap kimliği de taşıdığı bu dokuz ciltlik edisyonda, düşünsel yönelimler, tartışmalar/polemikler, ideolojik söylemler, üzerinde odaklaşılan izlekler, ayrıca bunların düşüncel esin kaynakları dönemler ve akımlar boyunca etkisini hissettiren güçlü zihniyet kalıpları alınıyor. Ayrıca politik düşünceye etkisi olan kurumlar, dergiler, düşünce insanlarının portreleri çıkartılıyor. Bazı konular/sorunlar ise, farklı akımlar bağlamında ele alınarak, değişik vecheleriyle inceleniyor. Ana akımları, döneme damgasını vurmuş ideojiler yanında, "marjinal" sayılan arayışları, savruluşları da göz ardı etmeden....

Bu ciltteki makaleler, Cumhuriyet Türkiyesi'nin siyasal düşünce oluşuşmlarının tohumlarıyla ilgili tatminkar bir çerçeve çizerken, Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki bu kritik "süreklilik ve kopuş" tartışmalarını bir çok açıdan değerlendirmeye yarayacak katkılar da içermektedir.
Son olarak bu derleme, Türkiye'nin üç kuşak aydınları, biliminsanlarını bir araya getirmişitir. Çiçeği burnunda akademisyenler veya araştarmacılar, kendi alanında yol almakta olanlarla, nihayet bu konuda otorite olmuş isimlerin bir araya geldiği nadir çalışmalardan biridir.
- Mehmet Ö. Alkan