57 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Modernizmi Seyretmek Avrupa Sanat Sineması 1950-1980

Sinema

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

Antonioni, Fellini ve Bresson gibi auteurlerin önemli filmlerine yeni bir fer tutan ve bir dizi önemli ama küçük adlandırılan filmi gölgelerden çıkaran Modernizmi Seyretmek Avrupa sanat sinemasının II. Dünya Savaşı sonrasındaki altın döneminin ilk kapsamlı incelenişidir. András Bálint Kovács'ın 1950'lerden 1970'lere uzanan bu ansiklopedik çalışması sinemadaki modernizmin küçük sayıdaki stile ve temaya sahip birleşik bir devinim değil, aksine çağdaş sanatın esas ilkeleri üzerine hayrete düşürücü bir çeşitlemeler sektörü olduğunu öne sürüyor.

Modernizmin ve avangardın kavramlarının sinemada kendilerini değişik boyutta nasıl gösterdiklerini örneklerle açıklayan Kovács incelemesine sanat sinemasının tarihi bir kategori olarak ortaya çıkışının izini sürerek başlıyor. Daha sonra çağdaş stillerin ve biçimlerin esas biçimsel özellikleri kadar onların entelektüel temellerini de açıklıyor. Sonunda, modernist kuram ve felsefenin yüzeyinde durarak Kovács çağdaş Avrupa sanat sinemasının evriminin yenilikçi bir tarihini sunuyor. Yalnızca modernizmin kökenlerini değil, tıpkı sürede onun stilistik, tematik ve kültürel somutlaşmasını da inceleyen Modernizmi Seyretmek sinemanın bu altın çağını içeren tarihi dönemleri düşünmenin yaratıcı yeni yollarını gösteriyor.Sayfa Sayısı: 428

Baskı Yılı: 2010


Dili: Türkçe
Yayınevi: Deki Yayınevi