148 The Download
0 Comment
18.11.2019 Upload date

Müslüman Toplumlarda Erkekler Arası Cinsellik

Cinsel

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

ÜLKEMİZDE pek aşırı konu, ne yazık k i , tartışma gündemine, Batı
kaynaklı olarak g i riyor. Önce çevir i ler yapı l ıyor, bunlar okunuyor,
sonra da yerl i çal ı şmalar baş l ıyor.
Okuyacağınız bu kitap da, bir açıdan kulağı tersten göstermen in
tipik bir mesela i oluşturuyor. Müslüman toplumlar coğrafyasındaki
sosyolojik bir araştırma olan bu k i tap, önce İngi l izceye çevriliyor,
Arapçadan, Farsçadan; sonradan ş imdi de Türkçeye 'aktarıl ıyor ' .