60 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Mustafa Akdağ - Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası- Celali İsyanları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği. Osmanlı tarihinin en parlak dönemi sayılan 16. yüzyılın ortalarında başlayıp 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren birbirine eklemlenmiş toplumsal karışıklıklar, devlet otoritesine sert başkaldırılar dizisinin nedenleri, özellikleri, sonuçları ilk defa bu çalışmada tüm kapsamıyla ortaya konmuştur.

Osmanlı Devleti’nin esas coğrafi ve toplumsal dayanağı olan Anadolu’da ortaya çıkan bu olaylar dizisi sosyal ve iktisadi düzeni altüst etmiş, izleri günümüze kadar gelen “büyük kaçgun” gibi bir olguyu yaratmış, devlet açısından da vergi gelirlerinin azalması, asâyişin bozulması, kentlere göçün artmasının yarattığı çok boyutlu sorunlar gibi sonuçlar doğurmuştur.

Osmanlı tarihinin klasik bölümlenmesindeki “duraklama dönemi”ne girişin ana nedeni sayılabilecek “Celâlî İsyanları”
bu kitapla Türk tarih literatüründeki yerini almıştır.