1 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Mustafa Cezar - Mufassal Osmanli Tarihi 5.cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 40 MB

Padişahın cülusundan sonraki olaylar
Avrupada Kuzey harpleri, İsveç kralının Osmanlı ülkesine ilticası —— Osmanlı-Rus savatı ve Prut barışı — Osmanlı Venedik ve Avusturya
savaşları, Pasarofça barışı — Lâle devri — Ormanlı - İran savaşları,
Ruslarla ihtilaflar — Patrona isyanı ve padişahın hal'i.