5 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Mustafa Ragıp Esatlı - İttihat Ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi - Örgün Yayınevi

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...u ... Soğukkan­lılığını muhafaza eden hiç kimse kalmamıştı. Zabıta kuvvetlerini idare etmek, şehrin bir ihtilal manzarası­nı andıran vaziyetine karşı ani', kati tedbirler alacak, yukarıdan, mesul makamlardan hiç bir ses, hiç bir emir gelmemişti. (1) Balkan harbi münasebetile büyük devletler, tabaalarını himaye için İstanbula birer gemi göndermişlerdi. 14 Garip bir tesadüf eseridir ki Babıali baskını üzerine iktidar rnevkiine gelen İttihat ve Terakkinin inzibatta, asayişte en sala­hiyettar adamı,...