0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Mustafa Safran - Tarih Nasıl Öğretilir - Yeni İnsan Y

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...nsanlar, hayatlarındaki büyüklü küçüklü sorun­ları çözmek, herhangi bir olay, kişi ya da olgu hakkında bir yargıya varmak ya da gündelik bir konu hakkında bilgi edinmek istediklerinde, aslında "gerçek"le ilgilenmektedirler. Biliminsanlarının herkesten farkı, bu ilgilerinin yöntemli ol­masıdır. Bununla birlikte, Hobsbawm'ın özellikle sosyal bilimlerle uğraşan bihm in­sanıarına, ilgilendikleri şeyin "gerçek" oldUğunu hatırlatmasında ben bir sakınca görmüyorum. Pek az kimsenin "gerçeğin hatırı" içi...