30 The Download
0 Comment
16.01.2020 Upload date

Naci Kutlay - İttihat Teraki Ve Kürtler

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Son yüzyıl Türkiye tarihi, bir bakıma İttihat ve Terakki Partisi veya Cemiyeti tarihi demektir. Altı yüz yıllık Osmanlı Imparatorluğu'nun son yıllarındaki ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirmekte olduğu değişmelerin temelinde, İttihat ve Terakki anlayışının etkileri baş etmendir. Bu nedenle, İttihat ve Terakki iyi bilinmeden, Türkiye'yi ve yaşamakta olduğumuz sorunları değerlendirmek olanaksızdır. Daha da ileri giderek, bazı komşu ülkelerin tarihinde ve sosyal yapılanmasında, İttihat ve Terakki etkeninin büyük bir önem taşıdığını söylemek, doğru bir tanımlamadır kanısındayım. En başta Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Azerbaycan ve Ermenistan bu etkiyi duydular.