93 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Nathalıe Heınıch - Sanat Sosyolojisi - Bağlam Yayınları

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

Sanat sosyolojisi kültürel tarih, estetik, sanat tarihi, sosyal psikoloji, anket sosyolojisi gibi heterojen entelektüel gelenekler arasında duran, hudut hatları pek net olmayan bir disiplindir. Ondaki bu ayrı mantıkları göstermek için, kitap, süre sürecinde kuşakları, disiplinin geleneklerini, kavramsal tutumlarını, ve özellikle kullanılan metotları ele alıyor. Bu tür bir yaklaşım, ön planda oluşları etkin olmak anlamına gelmeyen geçmişteki modellerin ve ideolojiden uzakta duran, usta olmayanların pek tanımadığı bugünün yaklaşımlarının bu disipline katkı payını belirliyor. Sanat eserinin kabul görmesi üstüne, mediatize edilmesi, sanatı üretme ya da sanat ürünlerinin kendileri üstüne kırk yıldan bu yana çok etkinlik sosyolojik araştırma metotlarının etkisi altında üretilmiş, somut sonuçlar getirmiş, ama en çokta bir tüm olarak sosyolojinin önüne son derece problematik soru işaretleri çıkarmıştır.