8 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

National Geographic - Ağustos 2018

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 36 MB

...APHICDÜNYAYI DEĞİŞTİRMEKİÇİN BİLİMİN, KEŞFİN VEÖYKÜ ANLATICILIĞININGÜCÜNE İNANIYORUZ.NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETYkeşfin sınırla-rını zorlayarak dünyayı daha iyi anlamaya ve daha sağ-lıklı ve sür-dürülebilir bir gelecek için çözüm-ler üretmeye adanmış, kâr amacı gütme-yen küresel bir organizas-yondur. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETYINTERIM PRESIDENT AND CEO Michael L. UlicaBOARD OF TRUSTEESCHAIRMAN: Jean M. Case VICE CHAIRMAN: Tracy R. WolstencroftBrendan P. Bechtel, Michael R. Bonsignore, Katherine B...